PL EN
Wspomnienia i pamiętniki więźniów obozów niemieckich oraz robotników przymusowych w Prusach Wschodnich w zbiorach Biblioteki Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji online: 05-12-2020
 
 
Data publikacji: 05-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Emilia Figura-Osełkowska   

emilia.figura-oselkowska@ip.olsztyn.pl
 
 
KMW 2020;309(3):404-447
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Spis materiałów wspomnieniowych i pamiętnikarskich dotyczących więźniów obozów niemieckich oraz robotników przymusowych w Prusach Wschodnich znajdujących się w bibliotece Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie został sporządzony na podstawie aktualnego katalogu biblioteki w oparciu o opracowanie Zbigniewa Frasa – Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, którego jest uzupełnieniem i rozszerzeniem o publikacje oraz materiały zgromadzone w dziale zbiorów specjalnych po 1985 roku. Celem niniejszego zestawienia tematycznego było przede wszystkim zebranie i uaktualnienie dokumentacji do obecnego stanu wiedzy, wyjaśnienie różnic między opracowaniem, katalogiem, a stanem faktycznym oraz poprawienie zauważonych błędów.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top