PL EN
Maria Paruszewska autorką Hymnu Warmińskiego
 
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji online: 16-06-2021
 
 
Data publikacji: 16-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jan Chłosta   

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; janchlosta@wp.pl
 
 
KMW 2021;311(1):142-147
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Od przeszło 70 lat historycy próbowali ustalić autorstwo słów pieśni O Warmio moja miła, który stał się Hymnem Warmii. Chociaż jeszcze w maju 1920 roku w „Gazecie Olsztyńskiej” wydrukowano pieśń z informacją, że słowa napisała Maria Paruszewska z Poznania, to poddawano w wątpliwość jej autorstwo. Tymczasem to właśnie ona była autorką Hymnu Warmińskiego. Pieśń O Warmio moja miła wydrukowano po raz pierwszy 9 maja 1920 r. wraz z nutami Feliksa Nowowiejskiego, a dziewięć dni wcześniej niż w Olsztynie, w ilustrowanym tygodniku społeczno-narodowym „Praca”, redagowanym wówczas w Poznaniu.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top