PL EN
Iława w świetle źródeł kartograficznych XVII–XVIII wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
2
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 02-08-2016
 
 
Data publikacji: 02-08-2016
 
 
Autor do korespondencji
Seweryn Szczepański   

seweryn.szczepanski@op.pl
 
 
Piotr Lasek   

plasek@poczta.ispan.pl
 
 
KMW 2016;292(2):333-352
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
This article aims to present the urban space of Iława (former Deutsch Eylau). The authors mainly draw on cartographic sources from the 17th and 18th centuries. The first source – a map of Jeziorak Lake (formerlyGeserich See) from 1620, allows many conclusions to be reached about the view of the town in modern times. The authors also discuss two plans from the second half of the 18th century. In order to complement our knowledge of the items that appear in the 17th and 18th centuries, it was necessary to use several plans from the 19th century
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top