PL EN
Administracja Warmii w świetle ustaw krajowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 
 
Data publikacji online: 02-02-2017
 
 
Data publikacji: 02-02-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Kiełbik   

jerzy.kielbik@obn.olsztyn.pl
 
 
KMW 2016;294(4):709-725
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autonomia i specyfika Warmii, tego małego kraiku, powodowały, że panował w nim swoisty „mikroklimat”. Obejmował on społeczeństwo, gospodarkę, także obyczajowość. Cechy te pogłębiane były, przez odcięcie od Polski, pozostawanie na peryferiach, otoczenie zewsząd przez luterańskie Prusy. W efekcie Warmia zmieniała się powoli, ewoluowała, pozostając jednak wciąż mocno tradycjonalistyczną, czego ewidentne dowody znajdujemy w zakresie prawa. Warmińskie ustawy krajowe były z jednej strony tego przykładem, zawierały jednak niekiedy rozwiązania nowoczesne, czego być może wzorcem były sąsiednie Prusy. Niniejszy artykuł stanowi syntetyczny zarys dziejów zarządzania Warmią oraz zbiór informacji na temat podstawowych aktów prawnych, którymi kierować się musieli mieszkańcy w swoim życiu prywatnym – ustawach krajowych. Przeanalizowane zostały również najważniejsze etapy prowadzące do ukształtowania się ustroju Warmii w swej podstawowej formie oraz relacje pomiędzy biskupem, a kapitułą katedralną.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top