PL EN
Inżynier, społecznik, krajoznawca. Przyczynek do biografii Aleksandra Zubelewicza (1890-1956)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Bojarski   

Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego, Partyzantów 87, 10-402, Olsztyn, Polska
Data nadesłania: 09-03-2022
Data ostatniej rewizji: 11-05-2022
Data akceptacji: 20-05-2022
Data publikacji online: 18-08-2022
Data publikacji: 18-08-2022
 
KMW 2022;317(2):196–218
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule została zaprezentowana sylwetka inżyniera Aleksandra Zubelewicza – pierwszego powojennego naczelnika wydziału komunikacyjnego Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Aleksander Zubelewicz był absolwentem Instytutu Technologicznego w Petersburgu. W okresie międzywojennym pracował m.in. jako dyrektor Dyrekcji Robót Publicznych w Nowogródku i w Wilnie oraz w charakterze naczelnika wydziału komunikacyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie. Oprócz pracy zawodowej angażował się społecznie zarówno przed jak i po II wojnie światowej. Działał m.in. na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa, a po wielkiej powodzi jaka dotknęła Wilno w 1931 r. w ramach Komisji Technicznej Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej nadzorował prace budowlane w Katedrze Wileńskiej. Tekst stanowi przyczynek do dalszych badań nad dziejami elit przybyłych z Wileńszczyzny na Warmię i Mazury po II wojnie światowej.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196