PL EN
Komunikaty Mazursko-Warmińskie” to najstarsze na Warmii i Mazurach czasopismo naukowe o tematyce historycznej, wydawane przez Instytut Północny im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (dawny Ośrodek Badań Naukowych). Redakcja przyjmuje teksty naukowe w językach narodowych z historii, archeologii, nauki o kulturze i religii oraz nauk teologicznych. „Komunikaty” to kwartalnik naukowy o charakterze ponadregionalnym, obejmujący swoim zainteresowaniem obszar Polski północno-wschodniej, a także tereny historycznych Prus i północnych obszarów I Rzeczpospolitej. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim w wersji cyfrowej i drukowanej.
70
MEiN
100.00
ICV 2021
6
H-index
Bazy:
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Nowa Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA
ICI Journals Master List (Index Copernicus)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Historical Abstracts
Biblioteka Nauki
BazHum
Aktualny numer
2/2022 vol. 317
 
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196