PL EN
Uśmiech fortuny i gorycz losu. Aleksander Sculteti (ok. 1485-1570), przyjaciel Mikołaja Kopernika
 
 
Więcej
Ukryj
1
Toruń, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-01-2024
 
 
Data akceptacji: 15-03-2024
 
 
Data publikacji online: 15-03-2024
 
 
Data publikacji: 15-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Teresa Borawska   

Toruń, Polska
 
 
KMW 2023;323(4):519-577
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Urodzony ok. 1485 roku syn rajcy tczewskiego studiował najpierw w Krakowie (1503-1508), a następnie w Rzymie, gdzie zdobył dyplom doktora obojga praw. Dzięki swoim talentom oraz przynależności do „familii” kardynała Aleksandra Farnese (przyszłego papieża Pawła III) Sculteti uzyskał w 1514 roku kanonie w Dorpacie i w Hapsal, a w 1519 roku w Rewlu oraz we Fromborku. W obliczu reformacji Sculteti, dostrzegał konieczność reformy Kościoła, bronił praw Giesego, wyznaczonego przez schorowanego biskupa Maurycego Ferbera na swojego koadiutora. Naraził się wówczas biskupowi chełmińskiemu Janowi Dantyszkowi oraz sekretarzowi królewskiemu Stanisławowi Hozjuszowi. Oskarżony przez nich o złamanie celibatu oraz wyznawanie herezji został przez króla skazany na banicję, toteż jesienią 1540 roku wyjechał do Rzymu. Zaliczany był do kręgu zwolenników soboru trydenckiego i uczestniczył w jego otwarciu. Zmarł w 1570 roku Rzymie, a jego księgozbiór przeszedł na własność bractwa "S. Maria dell‵ Anima".
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top