PL EN
O pochodzeniu i możliwej afiliacji malborskiego komtura domowego Clausa von Winterthur (1388-1402)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Universität Freiburg, Switzerland
 
 
Data nadesłania: 01-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-10-2022
 
 
Data akceptacji: 27-10-2022
 
 
Data publikacji online: 20-12-2022
 
 
Data publikacji: 20-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Gotówko   

Universität Freiburg, Avenue de Beauregard 11, 1700, Freiburg, Switzerland
 
 
KMW 2022;318(3):329-361
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Krzyżak Claus von Winterthur (1325/1335-1402), który w późnym XIV. w. był komturem domowym w Malborku, wywodził się z szeroko rozgałęzionej rodziny miejskich ministeriałów, osiadłych początkowo w Niederwinterthur. Służyli oni grafom z Kyburga oraz Habsburgom. Ponieważ od 1263 r. ich byt w Winterthurze znacznie się pogarszał, część rodziny szukała szczęścia w pobliskich miastach, a część w odległym Strassburgu, który dokładnie w tym czasie po wygnaniu wiernego biskupowi miejskiego rycerstwa chętnie przyjmował nowych zbrojnych. Analiza lokalnych imion prowadzi do wniosku, że to właśnie z alzackiego pnia pochodził brat Claus. W Prusach prawdopodobnie pamiętał on o swych rodzinnych powiązaniach, mógł być więc ponadprzeciętnie wierny wobec Konrada i Rudolfa von Kyburg. Ta lojalność oraz współpraca z innymi krzyżakami z Alzacji-Burgudnii pomogły mu osiągnąć godność komtura domowego w Malborku w 1388 r. W tej funkcji utrzymał się znacznie dłużej niż jego poprzednicy, aż do 1402 r.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top