PL EN
"Memoriał delegacji Warmiaków i Mazurów" przedłożony władzom partyjnym i rządowi PRL z 4 grudnia 1956 r.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-08-2021
 
 
Data akceptacji: 12-08-2021
 
 
Data publikacji online: 05-11-2021
 
 
Data publikacji: 05-11-2021
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Małłek   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
KMW 2021;313(3):511-538
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Bohdan Łukaszewicz ogłosił w roku 1998 tom źródeł poświęcony wydarzeniom politycznym na Warmii i Mazurach w przełomowym roku 1956. W edycji tej znajduje się dokument „Memoriał delegacji Warmiaków i Mazurów” z 4 grudnia 1956 r. Został on zaczerpnięty z dziennika „Rzeczywistość”, Wydawca zaopatrzył publikację dokumentu w przypis o następującej treści: Memoriał na ręce przedstawicieli rządu, kierownictwa PZPR i ZSL złożyła 4 grudnia 1956 r. […]. Jak dotąd nie udało się odnaleźć pełnej wersji Memoriału. Ostatnio otrzymałem wiadomość od właściciela Oficyny Wydawniczej „Retman”, red. Waldemara Mierzwy, iż w posiadaniu rodziny Gerarda Skoka jest jednak pełna wersja tego dokumentu. Wkrótce otrzymałem ten tekst. Za zgodą jej właścicielki, mecenas Elżbiety Skok-Wierzchołowskiej, przygotowałem ten dokument do druku.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top