PL EN
“Memorial tribute by the representatives of the people of Warmia and Masuria” delivered to the Party authorities and PRL government on 4 December 1956
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
Submission date: 2021-08-02
 
 
Final revision date: 2021-08-10
 
 
Acceptance date: 2021-08-12
 
 
Online publication date: 2021-11-05
 
 
Publication date: 2021-11-05
 
 
Corresponding author
Janusz Małłek   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
 
 
KMW 2021;313(3):511-538
 
KEYWORDS
TOPICS
history
 
ABSTRACT
Bohdan Łukaszewicz announced in 1998 the publication of a volume of sources devoted to the political events on Warmian and Masurian lands in the breakthrough year of 1956. The work features a document entitled “Memoriał delegacji Warmiaków i Mazurów” [Memorial tribute by the representatives of the people of Warmia and Masuria] dated 4 December 1956. It was found in the “Rzeczywistość” magazine and the publisher annotated the document in the following manner: “Memoriał na ręce przedstawicieli rządu, kierownictwa PZPR i ZSL złożyła 4 grudnia 1956 r. (…). Jak dotąd nie udało się odnaleźć pełnej wersji Memoriału Ostatnio otrzymałem wiadomość od właściciela Oficyny Wydawniczej “Retman”, red. Waldemara Mierzwy, iż w posiadaniu rodziny Gerarda Skoka jest jednak pełna wersja tego dokumentu. Wkrótce otrzymałem ten tekst. Za zgodą jej właścicielki, mecenas Elżbiety Skok-Wierzchołowskiej, przygotowałem ten dokument do druku” [Eng. Memorial tribute by the representatives of the government and leaders of PZPR and ZSL presented on 4 December 1956 (…). To date, the full version of the Memorial could not be found. I have recently received a message from the owner of the “Retman” Publishing House, editor Waldemar Mierzwa, that the family of Gerard Skok possesses its full version. I got the text soon after. At the courtesy
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top