PL EN
Wykaz recenzentów Komunikatów Mazursko-Warmińskich 2019
 
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Gdańsk)
prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz (Olsztyn)
prof. dr hab. Janusz Jasiński (Olsztyn)
prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz (Poznań)
prof. dr hab. Jan Tęgowski (Białystok)
dr hab. Zbigniew Anculewicz (Olsztyn)
dr hab. Mirosław Janusz Hoffmann (Olsztyn)
dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Olsztyn)
dr hab. Marek Melnyk (Olsztyn)
dr hab. Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn)
dr Krzysztof Kwiatkowski (Toruń)
dr Piotr Lasek (Warszawa)
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196