PL EN
Beniamin Herr (przed 1642-1706) – ojciec Franciszka Ignacego Herra, dziekana dobromiejskiej kapituły kolegiackiej
 
Więcej
Ukryj
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jerzy Przeracki   

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; wydawnictwowarmia@poczta.fm
Data publikacji online: 16-06-2021
Data publikacji: 16-06-2021
 
KMW 2021;311(1):132–141
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Znaczna większość druków z XVI w. Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie, stanowią dzieła teologiczne, zarówno katolickie, jak i protestanckie. Są to zarówno znanych przedstawicieli reformacji: Erazma z Rotterdamu, Marcina Lutra, Filipa Melanchtona, Jana Kalwina, Jana Bugenhagena, jak i mniej znanych. Wśród przedstawicieli kontrreformacji należy wymienić: Johna Fishera, Johannesa Ecka, Stanisława Hozjusza, Melchiora Cano czy Roberta Bellarmina. Niniejsze opracowanie nie jest kompletnym katalogiem druków okresu reformacji i kontrreformacji w zbiorach książnicy seminaryjnej. Zostały w nim jedynie wskazane i omówione dzieła typowe dla tej epoki oraz – zdaniem autora – najciekawsze.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196