PL EN
Polskojęzyczne monografie biograficzne Warmii i Mazur po 1945 r. Próba analizy wstępnej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 03-01-2019
 
 
Data publikacji: 04-01-2019
 
 
Autor do korespondencji
Zawadzki Wojciech   

wzawadzki@elblag.opoka.org.pl
 
 
KMW 2018;302(4):764-783
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Po 1945 r. publikowano analizy powojennej biografistyki regionu warmińsko-mazurskiego. Brakuje natomiast dotąd szczegółowych analiz biografii powstających na tym terenie. Pełniły one w nowej sytuacji polityczno-ustrojowej Warmii i Mazur istotną rolę. Z jednej strony służyły umacnianiu regionalnej tożsamości i budowaniu nowej narracji historycznej na tzw. Ziemiach Odzyskanych, z drugiej zaś strony, kreowały lokalnych bohaterów, ludzi zasłużonych i wybitnych, których losy pozostawały dotąd przemilczane. W artykule przyjęto bardzo zawężone kryteria doboru literatury: 1. polskojęzyczne opracowania monograficzne wydane po zakończeniu drugiej wojny światowej, 2. dzieła poświęcone jednej osobie i prezentujące cały życiorys, 3. biografie związane z geograficznym obszarem Warmii i Mazur. Zebrano ogółem 109 biografii, które podzielono na: 1. Biografie naukowe, 2. Biografie popularno-naukowe i popularne, 3. Autobiografie. Pominięto natomiast biografie literackie (powieść biograficzna).
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top