PL EN
Paweł Piotr Warot, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie. Struktury-kadra-działalność, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2021, ss. 939.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21, Polska
 
 
Data nadesłania: 19-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-10-2021
 
 
Data akceptacji: 03-11-2021
 
 
Data publikacji online: 09-02-2022
 
 
Data publikacji: 09-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Ślaski   

Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21, Krasnołęcka 3, 00-734, Warszawa, Polska
 
 
KMW 2021;314(4):734-738
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Książka autorstwa Pawła Piotra Warota to pierwsza próba tak szerokiej charakterystyki działalności organów bezpieczeństwa publicznego Warmii i Mazur na poziomie wojewódzkim. Przedstawia ona nie tylko ludzi, którzy tworzyli – tajną policję polityczną i jej strukturę, ale jednocześnie prezentuje mechanizmy funkcjonowania komunistycznego aparatu represji w województwie olsztyńskim. Pytania badawcze jakie stawiał sobie autor mierząc się ze stworzeniem kompletnej monografii WUBP/WUdsBP w Olsztynie mogły brzmieć w ten sposób - jak wyglądała struktura aparatu bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach? Kim byli ludzie, którzy zasilali kadry miejscowego urzędu bezpieczeństwa? Jak odnaleźli się w nowej powojennej rzeczywistości na Ziemiach Odzyskanych? Jak wyglądała skala represji wobec przeciwników politycznych? W jakich warunkach bytowych funkcjonowali więźniowie urzędu? Można założyć, że autor udzielił odpowiedzi na te pytania w takim stopniu, na ile pozwoliła mu na to dostępna baza źródłowa.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top