PL EN
Martyrologia duchowieństwa rzymskokatolickiego w Lager Soldau
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pamięci Narodowej, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-07-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-08-2021
 
 
Data akceptacji: 31-08-2021
 
 
Data publikacji online: 05-11-2021
 
 
Data publikacji: 05-11-2021
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Januszewski   

Instytut Pamięci Narodowej, Polska
 
 
KMW 2021;313(3):444-458
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W latach 1939–1945 przez obóz w Działdowie (Soldau) przeszło co najmniej 256 duchownych, głównie z diecezji płockiej, a w mniejszym stopniu – łomżyńskiej, warszawskiej, włocławskiej i chełmińskiej. Współczynnik śmiertelności wśród tej grupy więźniów był w lager Soldau bardzo wysoki i ustępował jedynie obozom Dachau i Auschwitz. Ponad jedną trzecią z nich zamordowano lub zamęczono na miejscu. Dla pozostałych Durchgangslager Soldau był punktem tranzytowym na drodze do obozów koncentracyjnych Stutthof, Dachau, Sachsenhausen, Mauthausen. Zdecydowana większość spośród tych, którzy przeszli przez obóz działdowski i doczekali końca wojny, ocalała tylko dzięki wywózce do innego lagru, gdzie mimo ciężkich warunków były większe szanse na przeżycie niż w działdowskim ośrodku zagłady. Żaden z księży, którzy pozostali w Soldau – poza nielicznymi przypadkami zwolnień – nie wyszedł stamtąd żywy.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top