PL EN
Gdańsk a Brandenburgia-Prusy w latach 1697-1698. Misja gdańskiego sekretarza Johanna Georga Schimmelpfenniga na dworze Fryderyka III w Królewcu w1698 roku w sprawie tzw. „negotium gallicum”
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Historii PAN w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-01-2022
 
 
Data akceptacji: 13-01-2022
 
 
Data publikacji online: 09-02-2022
 
 
Data publikacji: 09-02-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Swobodziński   

Instytut Historii PAN w Warszawie, Polska
 
 
KMW 2021;314(4):570-597
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rozdwojona elekcja 1697 roku i poparcie Augusta II skończyło się dla Gdańska bolesnymi represjami ze strony francuskiej. Konieczność normalizacji relacji z Francją oraz szukania poparcia nad dworze kopenhaskim, w celu uwolnienia przetrzymywanych tam gdańskich statków doprowadziły do szukania pomocy przez magistrat gdański w Berlinie. Oznaczało to uruchomienie przez władze miejskie wielu kontaktów oraz wysłanie na zagraniczne dwory swoich osobistych posłów. Jednym z nich był sekretarz gdański Johann Georg Schimmelpfennig, którego misja odbyła się w czerwcu 1698 roku misja na dworze elektora brandenburskiego Fryderyka III w Królewcu. Nie zakończyła się ona jednak sukcesem, bowiem władca Brandenburgii-Prus nie chcąc nawiązać ściślejszych relacji z Francją, nie był zainteresowany silniejszym popieraniem interesów miasta. Na niekorzyść miasta działała również postawa samego Augusta II, który był gotów poświęcić interesy Gdańska na rzecz zbliżenia z Francją.
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top