PL EN
Wykaz recenzentów Komunikatów Mazursko-Warmińskich 2016
 
prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Olsztyn)
prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn)
prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski (Poznań)
dr hab. Sławomir Augusiewicz (Olsztyn)
dr hab. Vladymir Kulakov (Moskwa, Rosja)
dr hab. Mirosław Janusz Hoffmann (Olsztyn)
dr hab. Janusz Hochleitner (Olsztyn)
dr hab. Andrzej Janowski (Szczecin)
dr hab. Grzegorz Jasiński (Olsztyn)
dr hab. Norbert Ostrowski (Poznań)
dr hab. Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn)
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196