PL EN
Open Access
 
Redakcja czasopisma „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” stosuje zasadę otwartego dostępu (Open Access) - powszechnego i bezpłatnego dostępu do publikacji naukowych i edukacyjnych zamieszczonych w czasopiśmie w postaci cyfrowej w Internecie w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania – czytania, drukowania, rozpowszechniania, cytowania - przy zachowaniu praw autorskich.

Za publikowanie na łamach "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" nie pobiera się od autorów jakichkolwiek opłat na żadnym z etapów przygotowywania do publikacji i nie pobiera się żadnych opłat za publikowanie.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196