PL EN
O czasopiśmie
 
Komunikaty Mazursko-Warmińskie” ukazujące się w Olsztynie od 1957 roku, są najstarszym czasopismem historycznym na Warmii i Mazurach. Kwartalnik nawiązuje do tradycji i stanowi kontynuację „Komunikatów Działu Informacji Naukowej”, wydawanych przez Instytut Mazurski w latach 1946-1950. Pierwszą redaktorką „Komunikatów Mazursko-Warmińskich” była Emilia Sukertowa-Biedrawina. Jednak swoją renomę, rozpoznawalność i międzynarodowy charakter czasopismo zyskało dzięki pracy wieloletniego przewodniczącego Rady Programowej prof. Mariana Biskupa oraz członków redakcji prof. Janusza Jasińskiego, prof. Wojciecha Wrzesińskiego, czy prof. Bohdana Łukaszewicza.

Komunikaty wydawane są przez Instytut Północny (dawniej Ośrodek Badań Naukowych) im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowy im. W. Kętrzyńskiego oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie.

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” są kwartalnikiem naukowym o charakterze ponadregionalnym, obejmując swoim zainteresowaniem obszar Polski północno-wschodniej, a także tereny historycznych Prus i północnych obszarów I Rzeczpospolitej.

Podstawowe zasady dotyczące publikowania:
  • Artykuły publikowane w "Komunikatach Mazursko-Warmińskich" udostępniane są na zasadzie otwartego dostępu do publikacji naukowych.
  • Redakcja nie pobiera od autorów żadnych opłat za publikowanie na łamach "Komunikatów Mazursko-Warmińskich"

Bazy:
BazHum
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Historical Abstracts
ICI Journals Master List (Index Copernicus)
Artykuły z "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" są archiwizowane w Nowej Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA.

„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” ISSN 0023-3196
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” e-ISSN 2719-8979
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196