PL EN
Marian Arszyński, Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku, Malbork 2016, ss. 405.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Sławomir Jóźwiak   

sj@umk.pl
Janusz Trupinda   

trupinda@gmail.com
Data publikacji online: 02-08-2016
Data publikacji: 02-08-2016
 
KMW 2016;292(2):365–376
 
WAŻNE
  • recenzje i omówienia
DZIEDZINY
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196