PL EN
List of reviewers for Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2022
 
prof. dr hab. Piotr Birecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
prof. dr hab. Andrzej Fabianowski (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
prof. dr hab. Grzegorz Jasiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
prof. dr hab. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
prof. dr hab. Maria Korybut-Marciniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
prof. dr hab. Eryk Krasucki (Uniwersytet Szczeciński, Polska / University of Szczecin, Poland)
prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński, Polska / University of Szczecin, Poland)
prof. dr hab. Marek Radoch (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
prof. dr hab. Wiesław Sieradzan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
prof. dr hab. Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska / Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Poland)
prof. dr hab. Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska / University of Białystok, Poland)
prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. UJ, (Uniwersytet Jagielloński, Polska / Jagiellonian University in Kraków, Poland)
dr Anna Bujko (Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska / The Wojciech Kętrzyński Northern Institute, Poland)
dr Tomasz Garwoliński (Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, Polska / Higher Theological Seminary of the Warmia Metropolis "Hosianum", Poland)
dr Mariusz Tomasz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie, Polska / State Archive in Olsztyn, Poland)
dr Jacek Kowalkowski (Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Polska / Wojciech Kętrzyński Association in Olsztyn, Poland)
dr Alina Kuzborska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr Krzysztof Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
dr Tomasz Siewierski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Polska / The Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences, Poland)
dr Elżbieta Subocz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski, Polska / University of Silesia in Katowice, Poland)
dr Marcelina Zaniewska (Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska / The Wojciech Kętrzyński Northern Institute, Poland)
mgr Ryszard Wojciech Pawlicki (Pisz, Polska / Poland)
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196