PL EN
List of reviewers for Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2021
 
prof. dr hab. Bogusław Dybaś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
prof. Karin Friedrich (Univeristy of Aberdeen, United Kingdom / Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania)
prof. dr hab. Iwona Imańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz (Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Polska / Wojciech Kętrzyński Association in Olsztyn, Poland)
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Archiwum Państwowe w Olsztynie / State Archive in Olsztyn, Poland)
prof. dr hab. Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
prof. dr hab. Rafał Kubicki (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
prof. dr hab. Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)
prof. dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Zachodni w Poznaniu, Polska / The Institute for Western Affairs, Poland)
prof. dr hab. Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
dr hab. Sławomir Augusiewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr hab. Konrad Bobiatyński, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
dr hab. Witold Gieszczyński, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM (Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Polska / Wojciech Kętrzyński Association in Olsztyn, Poland)
ks. dr hab. Marek Jodkowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr hab. Karol Łopatecki, prof. UB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska / University of Białystok, Poland)
dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
dr hab. Michał Nowosielski (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
dr hab. Jan Ptak, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska / Catholic University of Lublin, Poland)
dr hab. Anna Pytasz-Kołodziejczyk, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr hab. Marek Radoch, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr hab. Karol Sacewicz, prof. UWM (Instytut Pamięci Narodowej, Polska / Institute of National Remembrance, Poland)
dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Warszawski, Polska / University of Warsaw, Poland)
dr hab. Janusz Trupinda (Muzeum Zamkowe w Malborku, Polska / The Malbork Castle Museum, Poland)
dr hab. Agnieszka Zielińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr Danuta Bogdan (Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Polska / Wojciech Kętrzyński Association in Olsztyn, Poland)
dr Waldemar Brenda (Instytut Pamięci Narodowej, Polska / Institute of National Remembrance, Poland)
dr Anna Bujko (Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska / The Wojciech Kętrzyński Northern Institute, Poland)
dr Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie, Polska / The Royal Castle in Warsaw, Poland)
dr Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie, Polska / State Archive in Olsztyn, Poland)
dr Anton Kotov (Uniwersytet w Tomsku, Rosja/ Tomsk State University, Russia)
dr Bartosz Kuświk (Instytut Śląski w Opolu, Polska / Silesian Institute in Opole, Poland)
dr Paweł Letko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
dr Robert Syrwid (Olsztyn)
dr Radosław Wiśniewski (Muzeum Pogranicza w Działdowie, Polska / Borderland Museum in Działdowo, Poland)
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196