PL EN
„Echa wypadków gryfickich i drawskich w 1951 roku na Warmii i Mazurach w świetle materiałów KW PZPR i WUBP w Olsztynie (część 2)”
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Radosław Gross   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Submission date: 2022-04-27
Final revision date: 2022-07-06
Acceptance date: 2022-07-18
Online publication date: 2022-10-19
 
KMW 2022;318(3)
 
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196