PL EN
Pieśni mazurskie. Ułożył Michał Kajka z Ogródka, pow. łecki, Warszawa 1927. Nakładem redakcji „Gazety Mazurskiej”, 64, s. wyd. 2. Do druku ki w Ogródku, oddział Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu. Oficyna Wydawnicza „Retman”, seria: Miniatury Mazurskie, Nr 4, Ogródek 2014, s. 72 (Teresa Zajewska, Gdańsk)
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2015-04-14
 
 
Publication date: 2015-04-15
 
 
KMW 2015;287(1):147-149
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top