PL EN
ks. Jan Wiśniewski, Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej (XVI–XVIII w.), Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 446 (Marek Jodkowski, Olsztyn)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Online publication date: 2015-04-14
 
 
Publication date: 2015-04-15
 
 
Corresponding author
Marek Jodkowski   

ksmarekj@wp.pl
 
 
KMW 2015;287(1):149-153
 
TOPICS
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top