PL EN
Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV– XV wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 228 (Dominika Malinowska, Toruń)
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2015-04-14
 
 
Publication date: 2015-04-15
 
 
KMW 2015;287(1):143-146
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top