PL EN
Comments and additions to the book by Rafał Kubicki about the last wills of Elbląg
 
More details
Hide details
1
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, Polska
 
 
Submission date: 2023-03-28
 
 
Acceptance date: 2023-05-11
 
 
Online publication date: 2023-08-14
 
 
Publication date: 2023-08-14
 
 
Corresponding author
Radosław Krajniak   

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, Czerwona Droga 8, 87-100, Toruń, Polska
 
 
KMW 2023;321(2):358-369
 
KEYWORDS
TOPICS
history
 
ABSTRACT
The article presents comments and additions to the book written by Rafał Kubicki on the last wills written in Elbląg in the Middle Ages. Although the monograph as a whole should be considered successful, additions and corrections of the biographical data on the clergymen appearing therein turned out to be necessary. Not all information was accurate, correct and up to date. The article also draws attention to several omitted sources found in the Archives of the Archdiocese of Warmia in Olsztyn, especially the documentation devoted to the last will of Urszula Emyke, widely described in the monograph. Minor corrections are also essential in the index of persons attached to the reviewed work
 
REFERENCES (27)
1.
Birch-Hirschfeld Triller Anneliese, Borzyszkowski Marian, Kanonicy dobromiejscy do 1520 r. i 1772-1811, w: Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, red. J. Guzowski, Olsztyn 1999, ss. 7-36.
 
2.
Borawska Teresa, Cegenberg Peregryn, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, red. J. Guzowski, Olsztyn 1996, ss. 32-33.
 
3.
Borawska Teresa, Datteln Arnold, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, red. J. Guzowski, Olsztyn 1996, s. 40.
 
4.
Borawska Teresa, Huxer Arnold, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, red. J. Guzowski, Olsztyn 1996, s. 98.
 
5.
Borawska Teresa, Lange Filip, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, red. J. Guzowski, Olsztyn 1996, ss. 142-143.
 
6.
Borawska Teresa, Medderich Werner, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, red. J. Guzowski, Olsztyn 1996, ss. 165-166.
 
7.
Borawska Teresa, Stefan z Nidzicy, w: Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, red. J. Guzowski, Olsztyn 1996, ss. 232-233.
 
8.
Dobrosielska Alicja, Piętnastowieczny kopiariusz OF 80a z terenu państwa krzyżackiego, Zapiski Historyczne 85, 2020, 3, ss. 105-128.
 
9.
Eichhorn Anton, Die Prälaten des ermländischen Domcapitels, Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands 3, 1866, ss. 529-643.
 
10.
Józefczyk Mieczysław, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów miasta 1246–1945, Elbląg 2005.
 
11.
Józefczyk Mieczysław, Średniowiecze Elbląga. Z problematyki społeczno-religijnej, Elbląg 1996.
 
12.
Karp Hans-Jürgen, Neidenburg Stephan von, w: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448-1648. Ein biographisches Lexikon, red. E. Gatz, Berlin 1996, ss. 498-499.
 
13.
Krajniak Radosław, Duchowieństwo kapituły katedralnej w Chełmży do 1466 roku. Studium prozopograficzne, Toruń 2013.
 
14.
Krajniak Radosław, Starania duchownych o objęcie parafii pw. św. Jakuba w Olsztynie do 1466 r., Nasza Przeszłość 123, 2015, ss. 93-112.
 
15.
Krajniak Radosław, Tiergart August (zm. 1464 lub 1465), kanonik i kustosz warmiński, pleban kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, Polski słownik biograficzny, t. 53/4, z. 219, Warszawa-Kraków 2021, ss. 552-554.
 
16.
Krajniak Radosław, W sprawie kopiariusza OF 80a i jego edycji, Zapiski Historyczne, 87, 2022, 1, ss. 133-143.
 
17.
Krajniak Radosław, Vom Versuch, Johann Kalo, den Pfarrer der Bartholomäuspfarrkirche in der Jungstadt Danzig, mit dem ermländischen Domherrn Johann Kalle gleichzusetzen. Und einige andere Randbemerkungen zum neuesten Buch von Piotr Samól, Biuletyn Polskiej Misji Historycznej 15, 2020, ss. 275-293.
 
18.
Kubicki Rafał, Dokumenty ostatniej woli burmistrzów Starego Miasta Elbląga Piotra Storma (1450 r.) i Wawrzyńca Pilgeryma (1461 r.), Rocznik Elbląski 30, 2020, ss. 7-23.
 
19.
Kubicki Rafał, Dominikanie w Elblągu – materialne podstawy egzystencji konwentu i jego związki z miastem, Rocznik Elbląski 19, 2004, ss. 5-30.
 
20.
Kubicki Rafał, Franciszkanie w Gdańsku w XV-XVI wieku, Gdańsk 2022.
 
21.
Kubicki Rafał, Last wills of townspeople in late-medieval Elbląg as compared to other Baltic towns (Gdańsk, Lübeck, Stralsund and Tallinn), Quaestiones Medii Aevi Novae 25, 2020, ss. 237-262.
 
22.
Kubicki Rafał, The late medieval wills of Gdańsk’s and Elbląg’s ruling elites, Progress 8, 2020, ss. 10-22.
 
23.
Kubicki Rafał, Prussia monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.), Gdańsk 2021.
 
24.
Kubicki Rafał, Testament na prawie lubeckim – praktyka na przykładzie Elbląga w XV-początku XVI w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 68, 2020, 2, ss. 159-169.
 
25.
Kubicki Rafał, Testamenty elbląskie z XIV – początków XVI w. – charakterystyka wraz z listą testatorów w układzie chronologicznym, Rocznik Elbląski 20, 2006, ss. 199-208.
 
26.
Kubicki Rafał, Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2018.
 
27.
Radzimiński Andrzej, Stefan z Nidzicy (von Neidenburg) (zm. 1495), biskup chełmiński, Polski słownik biograficzny, t. 43, Kraków 2004-2005, ss. 171-172.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top