PL EN
Kazimierz Grążawski, Życie codzienne miast zakonu krzyżackiego w Prusach, (Everyday life of Teutonic towns in Prussia), Publishing House of the University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2022
 
More details
Hide details
1
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
 
 
Submission date: 2023-03-20
 
 
Acceptance date: 2023-03-27
 
 
Online publication date: 2023-08-14
 
 
Publication date: 2023-08-14
 
 
Corresponding author
Wioleta Magdalena Bakalarczyk   

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Partyzantów 87, 10-402, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2023;321(2):370-377
 
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top