PL EN
Wincenty Korwin Gosiewski’s account of negotiations with Frederick William in Welawa, September 17–21, 1657
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
 
 
Submission date: 2022-11-12
 
 
Acceptance date: 2022-12-02
 
 
Online publication date: 2023-05-31
 
 
Publication date: 2023-05-31
 
 
Corresponding author
Sławomir Augusiewicz   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
 
 
KMW 2023;320(1):161-178
 
TOPICS
history
 
 
REFERENCES (38)
1.
Arnheim F., Eine schwedische Denkschrift aus dem Jahre 1661 über die Wiederanknüpfung der diplomatischen Beziehungen zwischen Schweden und Brandenburg, Forschungen zur Brandenburgischen und Preussichen Geschichte, Bd. VII, 1894, s. 193-207.
 
2.
Augusiewicz S., Działania militarne w Prusach Książęcych w latach 1656-1657, Olsztyn 1999, wg indeksu.
 
3.
Augusiewicz S., Przebudowa wojska pruskiego w latach 1655-1660. U źródeł wczesnonowożytnej armii, Oświęcim 2014.
 
4.
Bahl P., Der Hof des Großen Kurfürsten. Studien zur höheren Amtsträgerschaft Brandenburg - Preußens, Köln - Weimar - Wien 2001.
 
5.
Droste H., Im Dienst der Krone. Schwedische Diplomaten im 17. Jahrhundert, Berlin – Münster – Wien 2006.
 
6.
Erdmannsdörffer B., Graf Georg Friedrich von Waldeck. Ein preußischer Staatsmann im siebzehnten Jahrhundert, Berlin 1869.
 
7.
Frost R. I., After the Deluge. Poland-Lithuania and the Second Northern War 1655-1660, Cambridge 1993.
 
8.
Göse F., Otto Christoph Freiherr von Sparr (1605-1668) – erster brandenburgisch-preußischer Generalfeldmarschall. Vorüberlegungen zu einer biographischen Studien, Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit, Bd. IX, 2005, H. 2, s. 48-60.
 
9.
Hasencamp X., Der Wehlauer Vertrag und die Souveränität Preußens, Der Neuen Preußischen Provinzial-Blätter, andere Folge, Bd. XII, 1857, s. 232-272.
 
10.
Helwing E., Geschichte des brandenburgisch-preussischen Staats während des dreissigjährigen Krieges und im Zeitalter des grossen Kurfürsten, Lemgo 1846.
 
11.
Kąkolewski I., Relacje polityczne między Rzecząpospolitą a Prusami Książęcymi w latach 1525-1701, Komunikaty Warmińsko-Mazurskie, 2009, nr 2, s. 267-286.
 
12.
Kamieński A. , Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku, Olsztyn 1995.
 
13.
Kamieński A., Początki suwerenności Hohenzollernów brandenburskich w Prusach Książęcych, Zapiski Historyczne, t. LXXII, 2007, z. 4, s. 23-39.
 
14.
Koch F., Bromberger Staatsvertrag zwischen der Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg und dem König Johann Kasimir von Polen in Jahre 1657, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für den Provinz Posen, Jhg.XXI,1906, s.1-20.
 
15.
König A.B., Biographisches Lexicon aller Helden und Militairpersonen, welche sich in preußischen Diensten berühmt gemacht haben, Teil 1-4, Berlin 1788-1791.
 
16.
Kopiczko A., Duchowieństwo Katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525–1821, cz.2, Słownik, Olsztyn 2000.
 
17.
Kruszewski E.S., Problemy osadnictwa Polaków w Danii 1893-1939, Londyn 1980.
 
18.
Lawestam H., Historya literatury powszychnej, t. II, Warszawa 1864.
 
19.
Makiłła D., Między Welawą a Królewcem 1657-1701. Geneza królestwa w Prusach (Königtum in Preußen). Studium historyczno-prawne, Toruń 1998.
 
20.
Makiłła D., Traktat welawski z 19 IX 1657 r.- dzieło pomyłki czy zdrady? Uwagi na tle historii dyplomacji polskiej w czasach Drugiej Wojny Północnej (1654-1667), [w:] Historia Integra. Księga Pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin Prof. Stanisława Salmonowicza, Toruń 2001, s. 387-402;.
 
21.
Makiłła D., Zniesienie hołdu pruskiego. Uwolnienie Prus Książęcych podległości lennej wobec Rzeczypospolitej w latach 1657-1658, Miscellanea Historico-Archivistica, t. XXIII, 2016, s. 144-151.
 
22.
Menk G., Georg Friedrich von Waldeck (1620-1692). Eine biographische Skizze, Arolsen 1992.
 
23.
Müller P.L., Georg Friedrich, Fürst von Waldeck, w: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. VIII, 1878, s. 701-702;.
 
24.
Obłąk J., Nowiejski Wojciech Józef (zm. 1664), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 346-347.
 
25.
Poten B., Sparr Otto Christof Freiherr, w: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. XXXV, 1893, s. 64-67.
 
26.
Priesdorff K., Soldatisches Führertum, Bd. I, Hamburg [1937].
 
27.
Przyboś A., Grodzicki z Grodziska Krzysztof h. Łada, w: Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1959-1960, s. 616-617.
 
28.
Schrötter, Otto Christoph von Sparr, Hohenzollern Jahrbuch, Schrötter, 1898, s. 165-172;.
 
29.
Sokalski M., Szumowski Jan herbu Lubicz (zm. 1678), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XLIX, Warszawa-Kraków 2013-2014, s. 364-369.
 
30.
Szymczak B., Stosunki Rzeczypospolitej z Brandenburgią i Prusami książęcymi w latach 1648-1658 w opinii i działaniach szlachty koronnej, Warszawa 2002.
 
31.
Wachowiak B., Jeszcze w kwestii traktaty: welawsko-bydgoskie z 1657 roku a stany Prus Książęcych, w: Aere Perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 roku w hołdzie, Poznań 2001, s.143-158.
 
32.
Wachowiak B., Kamieński A., Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500-1701), Poznań 2001.
 
33.
Wachowiak B., Polsko-brandenburski traktat w Welawie w 1657 roku. Geneza, postanowienia i następstwa, Szczecińskie Studia Historyczne, nr 11, 1998, s. 13-29.
 
34.
Walewski A., Historya wyzwolenia Polski za panowania Jana Kazimierza 1655-1660, t. II, Kraków 1868.
 
35.
Wasilewski T., Kryszpin-Kirszensztejn Hieronim h. własnego (ok. 1622-ok. 1676), w: Polski Słownik Biograficzny, t. XV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1978, s. 497-498;.
 
36.
Wasilewski T., Morsztyn (Morstin) Tobiasz z Raciborska h. Leliwa (ok. 1624-1664), Polski Słownik Biograficzny, t. XV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 830-831.
 
37.
Wijaczka J., Sukces czy klęska? Traktat welawski-bydgoski z 1657 roku, Zapiski Historyczne, t. XLVII, 2007, z. 4, s. 7-21
 
38.
Wijaczka J., Traktat welawsko- bydgoski- próba oceny, w: Rzeczpospolita w latach Potopu, red. J. Muszyńska, J. Wijaczka, Kielce 1996, s. 49.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top