PL EN
Deportacje mieszkańców dawnego powiatu olsztyńskiego w 1945 r. do pracy w ZSRR
 
 
More details
Hide details
1
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
 
 
Submission date: 2021-09-28
 
 
Acceptance date: 2021-10-21
 
 
Online publication date: 2022-02-09
 
 
Publication date: 2022-02-09
 
 
Corresponding author
Jan Chłosta   

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2021;314(4):598-643
 
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top