PL EN
ks. Jan Wiśniewski, Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej (XVI–XVIII w.), Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013, ss. 446 (Marek Jodkowski, Olsztyn)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
CORRESPONDING AUTHOR
Marek Jodkowski   

ksmarekj@wp.pl
Online publication date: 2015-04-14
Publication date: 2015-04-15
 
KMW 2015;287(1):149–153
 
TOPICS
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196