PL EN
Sprawozdanie z V Seminarium Polsko-Rosyjskiego „Wspólne dziedzictwo Prus Wschodnich” w Braniewie
 
More details
Hide details
1
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Emilia Figura-Osełkowska   

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Partyzantów, 10-402, Olsztyn, Polska
Submission date: 2022-01-20
Acceptance date: 2022-02-01
Online publication date: 2022-02-09
Publication date: 2022-02-09
 
KMW 2021;314(4):742–744
 
KEYWORDS
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196