PL EN
„Formularz z Uppsali“. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich (Fontes Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. 109), komentarz i edycja Radosław Biskup, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2016, ss. 396.
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Kłajpedzie
CORRESPONDING AUTHOR
Dainius Elertas   

elertas@gmail.com
Marius Ščavinskas   

scavinskas.marius@gmail.com
Online publication date: 2018-10-09
Publication date: 2018-10-10
 
KMW 2018;301(3):610–618
 
KEYWORDS
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196