PL EN
Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII–XVI wieku, pod red. R. Czai i A. Radzimińskiego, oprac. M. Arszyński, M. Biskup, R. Czaja, B. Jähnig, K. Militzer, Z. Hubert Nowak, A. Radzimiński, J. Tandecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 573 (Grzegorz Białuński, Olsztyn)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Online publication date: 2015-07-07
 
 
Publication date: 2015-07-08
 
 
KMW 2015;288(2):343-346
 
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top