PL EN
Modern sepulkral buildings in the churches of historical Warmia (approx. 1500 – ca. 1800)
 
More details
Hide details
1
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2022-11-25
 
 
Final revision date: 2023-02-14
 
 
Acceptance date: 2023-02-16
 
 
Online publication date: 2023-05-31
 
 
Publication date: 2023-05-31
 
 
Corresponding author
Zbigniew Czernik   

Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa Jana Obłąka w Olsztynie, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2023;320(1):57-150
 
TOPICS
 
REFERENCES (23)
1.
E. Brachvogel, Die Grabdenkmaler in Dom zu Frauenburg, ZGAE 23/1927-1930, s. 733-770.
 
2.
T. Chrzanowski, Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii, Olsztyn 1978.
 
3.
F. Dittrich, Beitrage zur Bangeschichte der ermladischen Kirchen, ZGAE 3/1893, s. 601-640.
 
4.
F. Dittrich, Beitrage zur Bangeschichte der ermladischen Kirchen, ZGAE 24-26/1884-86, s. 601-640.
 
5.
F. Dittrich, Beitrage zur Bangeschichte der ermladischen Kirchen, ZGAE 27-29/1887-90, s. 174-263, 412-449.
 
6.
J. Guzowski (red.), Słownik biograficzny Kapituły Warmińskiej, Olsztyn 1996.
 
7.
F. Hipler, Die Grabstatten der ermlandischen Bischofe, ZGAE 30-32-1891-93, s. 589-626
 
8.
9. Inscriptorum sepulcralium in Ecclesia Cathedrali Warmiensi Centuria, Pastoralblatt fur die Diocese Ermland 5/1881 s. 51-59, 9/1891, s. 109.
 
9.
T. Jurkowlaniec, Nagrobki średniowieczne w Prusach, Warszawa 2015.
 
10.
A. Kączkowska, Epitafium Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ochrona Zabytków 6/1953, s. 55-56.
 
11.
H. S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976.
 
12.
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, t. 2, Województwo elbląskie, z. 1, Braniewo, Frombork, Orneta i okolice, M. Arszyński, M. Kutzner (opr.), Warszawa 1980.
 
13.
A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821, część 2 Słownik, Olsztyn 2000.
 
14.
Z. Czernik, O dwóch płytach nagrobnych z katedry fromborskiej, Rocznik Warmińsko-Mazurski, 2/2009, s. 110-120.
 
15.
J. Obłąk, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1980.
 
16.
J. Piskorska, Lidzbark Warmiński. Inwentarz ruchomych zabytków sztuki kościelnej Diecezji Warmińskiej według stanu z 1980 r., Studia Warmińskie XIX/1982, s. 361-362.
 
17.
Przewodnik po zabytkowych kościołach południowej Warmii, Olsztyn 1973.
 
18.
A. Rzempołuch, Zespół kolegiacki w Dobrym Mieście, Olsztyn 1989, s. 117-119.
 
19.
J. Sikorski, T. Piaskowski, Frombork, Olsztyn 1972.
 
20.
K. Wardzyńska, Johannes Soeffrens (1660-po 1721) - rzeźbiarz niderlandzki w Elblągu. Wstęp do monografii, Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 13/2014, s. 136-159.
 
21.
M. Wardzyński, Import kamieni i dzieł rzeźby z Gotlandii i Olandii do Rzeczpospolitej (od XIII do 2. połowy XVIII w.), Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 9/2010, s. 45-119.
 
22.
M. Wardzyński, Marmury i wapienie południowoniderlandzkie na ziemiach polskich od średniowiecza do 2. poł. XVIII w. Import i zastosowanie w małej architekturze i rzeźbie kamiennej, Biuletyn Historii Sztuki, 70/3-4/2008, s. 307-356.
 
23.
K. Wróblewska, Późnogotycka brązowa płyta nagrobna biskupa warmińskiego Pawła Legendorfa, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1/1966, s. 99-126.
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top