PL EN
Anna Jagodzińska, Andrzej Rutecki, Waldemar Brenda, Niemieckie i sowieckie zbrodnie na ziemi działdowskiej 1939-1945, Olsztyn 2020
 
More details
Hide details
1
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
 
2
Muzeum Pogranicza w Działdowie, Polska
 
 
Submission date: 2022-02-01
 
 
Acceptance date: 2022-02-04
 
 
Online publication date: 2022-02-09
 
 
Publication date: 2022-02-09
 
 
Corresponding author
Emilia Figura-Osełkowska   

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Partyzantów, 10-402, Olsztyn, Polska
 
 
KMW 2021;314(4):730-733
 
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196
Journals System - logo
Scroll to top