PL EN
Anna Jagodzińska, Andrzej Rutecki, Waldemar Brenda, Niemieckie i sowieckie zbrodnie na ziemi działdowskiej 1939-1945, Olsztyn 2020
 
More details
Hide details
1
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
2
Muzeum Pogranicza w Działdowie, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Emilia Figura-Osełkowska   

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Partyzantów, 10-402, Olsztyn, Polska
Submission date: 2022-02-01
Acceptance date: 2022-02-04
Online publication date: 2022-02-09
Publication date: 2022-02-09
 
KMW 2021;314(4):730–733
 
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196