PL EN
Report from the conference "Polish Union in Germany. District IV - people and activities" [Związek Polaków w Niemczech. Dzielnica IV – ludzie i działalność]
 
More details
Hide details
1
Instytut Północny im Wojciecha Kętrzyńskiego, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Marcelina Zaniewska   

Instytut Północny im Wojciecha Kętrzyńskiego, Partyzantów 87, 10-402, Olsztyn, Polska
Submission date: 2022-07-19
Acceptance date: 2022-07-22
Online publication date: 2022-08-18
Publication date: 2022-08-18
 
KMW 2022;317(2):319–323
 
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196