PL EN
Rolnictwo i polityka rolna na Warmii i Mazurach (1945–1956). Wybór źródeł. Zebrał i opracował Radosław Gross, Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 304
 
More details
Hide details
Online publication date: 2020-08-10
Publication date: 2020-08-10
 
KMW 2020;308(2):277–281
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196