PL EN
Rola i znaczenie mniejszości narodowych i etnicznych Polski północno-wschodniej w tworzeniu Europy regionów, pod red. Stanisława Achremczyka i Piotra Janiszewskiego, Olsztyn 2012, ss. 121 (Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn)
 
More details
Hide details
1
Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
CORRESPONDING AUTHOR
Ryszard Tomkiewicz   

rtom99@tlen.pl
Online publication date: 2015-04-14
Publication date: 2015-04-15
 
KMW 2015;287(1):156–159
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196