PL EN
Marian Arszyński, Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, Wydawnictwo Muzeum Zamkowego w Malborku, Malbork 2016, ss. 405.
 
More details
Hide details
1
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
CORRESPONDING AUTHOR
Sławomir Jóźwiak   

sj@umk.pl
Janusz Trupinda   

trupinda@gmail.com
Online publication date: 2016-08-02
Publication date: 2016-08-02
 
KMW 2016;292(2):365–376
 
HIGHLIGHTS
  • rewievers, discussions
TOPICS
history
 
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196