PL EN
Bibliography for years 2007–2022
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Polska
2
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Polska, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Marta Pęcak   

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Olsztyn, Polska
Submission date: 2022-11-29
Acceptance date: 2023-01-09
Online publication date: 2023-02-10
Publication date: 2023-02-10
 
KMW 2022;319(4):471–598
 
TOPICS
eISSN:2719-8979
ISSN:0023-3196